Chính sách và quy định hàng ký gửi tại Nhaphang24h

- Nhaphang24h chỉ nhận hàng ký gửi khi Khách hàng đã tạo đơn "HÀNG KÝ GỬI" trên hệ thống www.nhaphang24h.vn. Trường hợp những kiện hàng của Quý khách không thực hiện theo đúng quy trình ký gửi trên hệ thống cũng như không tạo đơn ký gửi, để thông tin không chính xác ... Khi xảy ra rủi ro như mất hàng Nhaphang24h sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

- Do Nhaphang24h không trực tiếp giao dịch với nhà cung cấp của Quý khách, cũng không cung cấp dịch vụ kiểm hàng cho các đơn hàng ký gửi. Hàng hóa của Quý khách được Nhà cung cấp vận chuyển đến, Nhaphang24h chỉ nhận hàng theo số kiện Quý khách đã kê khai. Vì vậy Nhaphang24h sẽ không chịu trách nhiệm đối với tình trạng hư hỏng hàng hoá, tính chính xác của hàng hóa trước khi đến với kho của Nhaphang24h.

- Nếu quý khách dùng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, trường hợp xảy ra mất hàng hóa do Nhaphang24h hoặc do các yếu tố khách quan khác, Nhaphang24h sẽ bồi thường 50% giá trị hàng hóa mà Quý khách kê khai. Phí bảo hiểm hàng hóa là 5% trên tổng giá trị đơn hàng. Nhaphang24h khuyến khích khách hàng sử dụng thêm dịch vụ này, để giảm thiểu rủi ro tối đa. 

   + Ví dụ: Đơn hàng của Quý khách là 10.000.000 vnd. Nếu quý khách mua thêm phí bảo hiểm hàng hóa 5% (tức là 500.000 vnd), nếu xảy ra tình trạng thất lạc mất hàng hóa, hàng hóa hỏng, thì Nhaphang24h sẽ đền bù 5.000.000 vnd.

- Nếu quý khách không dùng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, trường hợp xảy ra mất hàng hóa, thất lạc hàng hóa do Nhaphang24h hoặc các yếu tố khách quan khác, chúng tôi sẽ bồi thường cho Quý khách gấp 5 lần số tiền vận chuyển của đơn hàng đó nhưng không vượt quá giá trị đơn hàng.

- Lưu ý:

   + Nhaphang24h có quyền xác minh lại chính xác giá trị đơn hàng khi xảy ra tranh chấp. Nếu giá trị hàng hóa mà quý khách kê khai cao hơn giá trị thực tế, Nhaphang24h sẽ không chấp nhận đền bù thiệt hại.

   + Danh mục hàng hóa Nhaphang24h không nhận vận chuyển, Quý khách có thể tham khảo TẠI ĐÂY


Trân trọng!

Zalo