Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

- Khi sử dụng dịch vụ đặt hàng Trung Quốc của Nhaphang24h Quý khách sẽ được hỗ trợ chính sách bảo mật thông tin tài khoản 100% và hỗ trợ giải đáp bất kỳ thông tin yêu cầu nào. Nhaphang24h xây dựng hệ thống bảo mật thông minh để quản lý thông tin khách hàng chặt chẽ, ngăn chặn mọi hành vi xâm chiếm thông tin gây ảnh hưởng đến lợi ích khách hàng. 

- Chính sách bảo mật này được đặt ra để khẳng định về dịch vụ bảo mật thông tin khách hàng mà chúng tôi sử dụng. Nhờ có sự tin tưởng của Quý khách mà hệ thống của Nhaphang24h ngày càng hoàn thiện giúp.

- Chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách bằng tính trung thực với mục đích cuối cùng là đem đến những giá trị tốt nhất cho Quý khách.

- Thu thâp thông tin:

   + Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại www.nhaphang24h.vn, Quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Nhaphang24h cam kết bảo mật 100% thông tin dữ liệu của bạn. Nhaphang24h không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

- Phạm vi sử dụng thông tin:

   + Tất cả thông tin mà Nhaphang24h thu thập được chỉ dùng vào một mục đích duy nhất là để phục vụ công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng được tốt nhất, chính xác và cập nhật. Thông tin địa chỉ, số điện thoại, email,...thu thập được sẽ phục vụ cho công tác bán hàng, xác minh đơn hàng để đảm bảo sự tương tác tốt nhất với khách hàng. Ngoài ra, dựa vào những thông tin thu thập ở trên, Nhaphang24h sẽ cải tiến những hạn chế mà khách hàng phàn nàn để nâng cao chất lượng phục vụ được tốt hơn. 

- Thời gian lưu trữ thông tin:

   + Dữ liệu cá nhân của khách hàng/thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Nhaphang24h.

- Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

   + Nhaphang24h sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của Quý khách, trừ những điều được nêu trong Thông báo bảo mật cá nhân này.

   + Các nhà cung cấp dịch vụ: Nhaphang24h có thể thuê các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp một số dịch vụ hoặc thay mặt cho Nhaphang24h trong việc phân tích danh sách và dữ liệu khách hàng, hoặc thực hiện tiếp thị hay thực hiện dịch vụ tư vấn. Các đối tác này (hay gọi là "Nhà cung cấp dịch vụ") sẽ chỉ được tiếp cận với các thông tin cá nhân cần thiết để đại diện Nhaphang24h thực hiện các chức năng này, và được yêu cầu bảo mật thông tin của khách hàng như chính của Nhaphang24h. Các đối tác cung cấp dịch vụ đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác.

   + Đơn vị vận chuyển hàng hóa: Nếu bạn thực hiện mua hàng tại www.nhaphang24h.vn thì Họ tên, số điện thoại và thông tin giao/nhận của Quý khách, Nhaphang24h sẽ cung cấp cho đối tác giao/nhận của Nhaphang24h để thực hiện chuyển hàng hóa đến Quý khách. Một số trường hợp, hàng hóa sẽ được chuyển trực tiếp từ các nhà cung cấp của Nhaphang24h đến Quý khách. Trong trường hợp này, chỉ có tên, địa chỉ nhận hàng, và số điện thoại của Quý khách được cung cấp cho nhà cung cấp với mục đích duy nhất là hoàn thành đơn mua hàng của Quý khách, mà không vì mục đích sử dụng khác.

   + Phạm vi pháp luật và bảo vệ người sử dụng: Trong phạm vi luật pháp cho phép, Nhaphang24h sẽ tiết lộ những thông tin cá nhân của Quý khách cho các cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba theo yêu cầu pháp lý dưới sự đồng ý của Quý khách hoặc đại diện pháp luật Quý khách. Nhaphang24h cũng có thể sử dụng hoặc cung cấp thông tin của Quý khách theo pháp luật để thực hiện thẩm định phí, báo cáo hoặc thu nợ, chống lại những sự gian lận hoặc bảo vệ quyền lợi của Nhaphang24h cũng như khách hàng của Nhaphang24h, hoặc người sử dụng.

- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

   + Thông tin cá nhân của Quý khách trên www.nhaphang24h.vn được Nhaphang24h cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Nhaphang24h. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

   + Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công hoặc gặp sự cố khách quan nào đó dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Quý khách, Nhaphang24h sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Quý khách được biết.

   + Nhaphang24h yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên của Nhaphang24h, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Nhaphang24h không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.  


Trân trọng!

Zalo